ชื่อ-สกุล
นาย ไพโรจน์    เกื้อสุวรรณ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
พุทโธภาวนาประชาสรรค์
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)
footer01.jpg