ข่าวกิจกรรม

 


ครูบ้านนอกดอทคอม อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213

เป้าประสงค์ (GOAL)

    1.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

  2.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล

  3.  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้  ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

  4.  สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  5.  ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  6.  สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

  7.  สถานศึกษาใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนอย่างคุ้มค่า

 8.  สถานศึกษานำภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมใช้ในการจัดการศึกษา

 9.  สถานศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรมที่โดดเด่น

 10. สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางประชาคมอาเซียน


083-3568939

มกราคม 2021
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

เว็บไซต์หน่วยงานรัฐ

นสพ.ออนไลน์