ข่าวกิจกรรม

 


ปรัชญา

ปรัชญาของโรงเรียน      แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

ผู้บริหาร


นายธีรภัทร  วงษ์สว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
083-3568939

เว็บ สพม.

เว็บไซต์หน่วยงานรัฐ

ข่าวหนังสือพิมพ์ออนไลน์

นสพ.ออนไลน์