ข่าวกิจกรรม

 


ครูบ้านนอกดอทคอม อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213

7 กันยายน 2534 ทางสภาตำบลสงเปลือยได้มีมติที่ประชุมตกลงกันขอให้ทางโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร จัดตั้ง สาขา โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลสงเปลือย โดยให้เหตุผลถึงอุปสรรคปัญหาของเยาวชนที่ต้องการศึกษาต่อ โดยทางสภาตำบล จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือที่ดินจำนวน 45ไร่ 29 ตารางวาและจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวไม้อมเปลือก

25 กันยายน 2534นายถวิล เรืองไชย ประธานสภาตำบลสงเปลือยได้ยื่นหนังสื่อถึงผู้อำนวยการโรงเรียน เขาวงพิทยาคาร

20 ธันวาคม 2534ได้มีหนังสื่อที่ กส (สศจ.)0030/1057แจ้งว่ากรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียน เขาวงพิทยาคารได้จัดตั้งโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร (สาขากุดบอด) ที่ตำบลสงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2535
โดยให้รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นสหศึกษา

20 มีนาคม 2535พ่อค้า ประชาชน ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างอาคารเรียน ชั่วคราว จำนวน 6 ห้องเรียนเป็นโครงไม้อมเปลือก มุงหญ้าคา พื้นดินอัดแน่น กั้นฝาแฝกบนพื้นที่ 45 ไร่ 29 ตารางวา ในบริเวณป่าช้าวัดบ้านกุดบอด ตำบลสงเปลือย โดยไม่ได้ใช้ งบประมาณทาง ราชการแต่อย่างใด

11พฤษภาคม 2535โรงเรียนได้รับอนุมัติให้แยกเป็นเอกเทศจากโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร มีครู-อาจารย์ จำนวน 7 คน นักการ จำนวน 1 คน ยามรักษาการณ์ จำนวน 1 คน นักเรียนจำนวน 400 คน ผู้บริหารคน แรก คือ นาย สัญชาติ ตาลชัย ตำแหน่งครูใหญ่

ปีงบประมาณ 2536 โรงเรียนได้งบประมาณจากกรมสามัญศึกษาก่อสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ แบบ ก จำนวน 1 หลังอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ แบบ ข จำนวน 1 หลัง อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ แบบ ค จำนวน 1 หลัง บ้านพักครู จำนวน 2 หลังห้องน้ำห้องส้วม สำหรับนักเรียน จำนวน 2 หลัง

หลวงพ่อภาวนาพุทโธ ได้บริจาคที่ดินให้โรงเรียน จำนวน 13 ไร่ พร้อมอาคารเรียนแบบ 216 ล (ปรับปรุง 29 ) โดยมีรัฐมลตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯพณฯ สังข์ทอง ศรีธเรช ได้เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียนแบบเบ็ด เสร็จ ก ข ค ปัจจุบันมีอาคารเรียนแบบ ก ข คจำนวน 3 หลัง อาคารเรียน 216 ล (ปรับปรุง 29 )จำนวน 1 หลังอาคารเรียน 216 ล จำนวน 1 หลัง ครู จำนวน 13 คน นักเรียน จำนวน 212 คนนักการจำนวน 1 คน พนักงานขับรถยนต์จำนวน 1 คน ผู้บริหารคนปัจจุบันคือ นายบรรจง  วันทา ตำแหน่งผู้อำนวยการ ชำนาญการ

สุดท้ายนี้โรงเรียนได้เจริญก้าวหน้าและพัฒนาตามลำดับ


083-3568939

มกราคม 2021
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

เว็บไซต์หน่วยงานรัฐ

นสพ.ออนไลน์