ข้อมูลบุคลากร

388

 ข้อมูลบุคลากร  (ข้อมูล  ณ วันที่ 1  ตุลาคม 2560)

 

ประเภทบุคลากร

เพศ

ระดับการศึกษาสูงสุด

ชาย

หญิง

ต่ำกว่า ป.ตรี

ป.ตรี

สูงกว่า ป.ตรี

รวมทั้งหมด

ผู้อำนวยการ

1

-

-

-

1

1

รองผู้อำนวยการ

-

-

-

-

 

-

ครูประจำการ

4

10

-

5

9

14

พนักงานราชการ

2

-

-

2

 

 2

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

-

-

-

-

 

-

ครูพิเศษ

2

-

-

2

 

2

เจ้าหน้าที่ธุรการ

1

-

-

1

 

 1

ลูกจ้างประจำ

1

-

1

1

 

1

รวม

12

10

1

11

10

21

-มีครูที่สอนวิชาตรงตามวิชาเอก  13  คน (81.25 %) 

-มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด 3 คน ( 18.75 %)

 

ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)

 

ระดับชั้น

เพศ

รวม

ชาย (คน)

หญิง (คน)

(คน)

ม.1

 5

 1

6

ม.2

 6

 7

  13

ม. 3

 4

 6

  10

รวม  ม.ต้น

   

 29

ม. 4

 2

4

6

ม. 5

 12

 9

 21

ม. 6

 1

5

6

รวม  ม.ปลาย

   

33

รวมทั้งหมด

30

32

          62

 


พิมพ์   อีเมล