เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน

261
 
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ (พ.ป.ส.)
จังหวัดกาฬสินธุ์
 
พุทโธภาวนาประชาสรรค์
สถาบันให้การศึกษา
เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนา
เป็นแหล่งปัญญาสร้างชีวาให้สดใส

ขาวฟ้าคู่อาณาสีงามเด่น
ทั่วบริเวณร่มเย็นกว่าแดนใด
ขาวคือความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจ
ฟ้ากว้างใหญ่ของความหวังเป็นสำคัญ

** มีศีลธรรม นำการศึกษา กีฬาเฟื่องฟู
กตัญญูเป็นเลิศ เชิดชูคำขวัญ
สร้างสังคมให้เจริญผูกความสำคัญ
รักสถาบันเหนือยิ่งกว่าสิ่งใด

พุทโธภาวนาประชาสรรค์

ร่วมใจกันนำสังคมให้ก้าวไกล
เกียรติศักดิ์ศรีเรามีทั่วแดนไทย
ก้าวต่อไปสู่จุดหมายให้วัฒนา (ซ้ำ) **

 


พิมพ์   อีเมล