ศิษย์เก่าดีเด่น

430

 

 นักเรียนนายสิบตำรวจ ครรชิตพล เบญมาตย์

 กองกำกับการ๔ กองบังคับการฝึกพิเศษ

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

 

นายธีรพงษ์  ศรีพิมพ์

ตำแหน่ง ครู

โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑

จังหวัดมุกดาหาร 

 

นายมนตรี  จิตจักร

ตำแหน่ง ครู

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด อ.ชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

 

นายวชิรวิชญ์ พลกล้า

ตำแหน่ง ครู

โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี

 

 นายยรรยง ปาวะรี

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

โรงเรียนธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

 

 

 นายเกษมสุข  พลกล้า

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

 
   
   

พิมพ์   อีเมล