ข้อมูลโรงเรียน
155

รับการประเ…

ภาพกิจกรรม  ...

Read more

ประชุมผู้ป…

        วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น นายธีรภัทร  วงษ์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเร...

Read more

งานปัจฉิมน…

โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ...

Read more

โครงการส่ง…

โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน...

Read more

พิมพ์