มาตรการหลักป้องกันโรคโควิด-19 โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์
วันครู 2563
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

127

 

 

 

 

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น นายธีรภัทร  วงษ์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์

พร้อมด้วย นายอุดม บาลเพชร กรรมการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลง MOU

ระหว่าง ครู บุคลากร ผู้ปกครอง โรงเรียน ณ โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์

 

             

      

ภาพกิจกรรม


พิมพ์   อีเมล