มาตรการหลักป้องกันโรคโควิด-19 โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์
วันครู 2563
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

117

โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์

จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้กับนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖

ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 

      

      

ภาพกิจกรรม


พิมพ์   อีเมล