มาตรการหลักป้องกันโรคโควิด-19 โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์
วันครู 2563
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

364

โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดบอด

 

      ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทยและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

ในระหว่างวันที่ 26 – 27 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2562

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดบอด

 

 

         

 โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ ได้จัดให้มีการอบรมขึ้นเพื่อต่อยอดกิจกรรมตามนโยบาย โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สร้างองค์ความรู้ อีกทั้งเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องการส่งเสริมสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย ให้กับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 83  คน  เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่  26 -27 กันยายน พ.ศ. 2562 รวม 2 วัน  

          

ภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 


พิมพ์   อีเมล