ศิษย์เก่าดีเด่น

81
 

 นักเรียนนายสิบตำรวจ ครรชิตพล เบญมาตย์

 กองกำกับการ๔ กองบังคับการฝึกพิเศษ

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

นายมนตรี  จิตจักร

ตำแหน่ง ครู

โรงเรียนบ้านทิพย์นวด อ.ชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

 

 นายยรรยง ปาวะรี

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

โรงเรียนธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

   
   
   

พิมพ์   อีเมล